1+1 AUGUST


במהלך כל חודש אוגוסט 

1+1 

על כל קולקציות אביב קיץ  

קני פריט אחד (הגבוה מבין שניהם) ותבחרי פריט נוסף מתנה

מתעדכן אוטומטית בקופה

מידות 0, 1, 2 3
במבצע
מידות 0 1
במבצע
מידות 0, 3 4
במבצע
מידות 2 3

טי שירט אלכס קורל

₪239.00 ₪100.00

במבצע
מידות 0, 1, 2, 3 4
במבצע
מידות 1, 2, 3 4
במבצע
מידות 0, 1 2
במבצע
מידות 0, 1, 2 3
במבצע
מידות 1, 2 3
במבצע
מידות 0

חולצת סיילור זהב

₪319.00 ₪150.00

במבצע
מידות 0, 1, 2, 3 4
במבצע
מידות 0, 1, 3 4
במבצע
מידות 1
במבצע
מידות 0, 1, 2, 3 4

גופיית גרטי פסים

₪189.00 ₪99.00

במבצע
מידות 0, 2, 3 4
במבצע
מידות 0, 1, 2, 3 4
במבצע